Handelsbetingelser

Pkt. 1 – Handelsbetingelser

Betingelserne vedrører køb og tilmelding til kurser, uddannelser, foredrag, workshops mv. (fremover kaldet aktiviteten), der foretages på hjemmesiden meta-eft.dk

Du kan kun kommunikere/handle via de pågældende hjemmesider, hvis du opgiver følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Dine personlige informationer benyttes udelukkende til at opfylde virksomhedens forpligtelser.
Jf. Privatlivspolitik

Pkt. 2 – Tilmelding

Ved tilmelding via e-mail: info@jettehastrup.dk bedes du venligst sende følgende oplysninger:
Navn, adresse, by, postnr., telefonnummer, navn på aktiviteten og dato samt evt. ansøgningsskema. Når du har tilmeldt dig aktiviteten, modtager du en e-mail med bekræftelse på din tilmelding.

Pkt. 3 – Priser

Det fremgår, om aktiviteten er m./u. moms (25%). Aktiviteten kan evt. være omfattet af pris-reduktioner/rabatter. De kan aldrig kombineres/ombyttes til kontanter eller gemmes til senere brug.

Pkt. 4 – Fakturering og betaling

Åbne uddannelser, kurser og workshops faktureres med det fulde beløb inden start af aktiviteten.
Foredrag samt lukkede uddannelser faktureres efter aftale.
Bankoverførsel: Registrerings nr. 3409 Konto nr.: 13263078
MobilePay: 47 21 21. Angiv venligst dit navn eller fakturanummer ved betalingen.

Pkt. 5 – Betaling, depositum og restbetaling

Ved alle aktiviteter til under kr. 3.000,- betales hele beløbet ved tilmelding.
Ved øvrige aktiviteter betales depositum ved tilmelding. Depositum fremgår af aktiviteten og efterfølgende på din faktura. Restbeløb betales senest 45 dage før aktivitetens start. Du kan vælge at betale for hele aktiviteten på en gang. Er der under 45 dage til, at aktiviteten starter, betales det fulde beløb.

Pkt. 6 – Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er angivet på fakturaen.
Ved betaling efter forfald tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,- og renter på 0,70 % pr. påbegyndt måned. Der fremsendes rykker to gange. Manglende betaling videresendes til inkasso/advokat.

Pkt. 7 – Afmelding og overflytning til anden aktivitet

Kurser og uddannelser:
Køb af kurser og uddannelser er bindende jf. dog punktet om ”Pkt. 9 – Fortrydelsesret.”
NB: Fortrydelse af tilmelding accepteres IKKE, når der er under 45 dage til start af kurset eller uddannelsen.

Foredrag og workshops:
Køb af foredrag/workshops er bindende jf. dog afsnittet om ”Fortrydelsesret”.

Pkt. 8 – Betingelser for din afmelding og overflytning af kurser/uddannelser

Afmelding skal ske skriftligt til info@jettehastrup.dk.

Afmelder du mere end 60 dage før aktivitetsstart tilbagebetales depositum/aconto beløb fratrukket kr. 500,- i adm. gebyr.

Afmelder du mellem 60 dage og 45 dage før aktivitetsstart, tilbagebetales halvdelen af beløbet. Depositum tilbagebetales ikke.

Afmelder du under 45 dage før aktivitetsstart, Tilbagebetales kr. 0,-

Ved din manglende deltagelse udleveres/fremsendes kursus-/uddannelsesmaterialet ikke.

Vælger du at afbryde din påbegyndte aktivitet uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb ikke.

Pkt. 9 – Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med dit køb, gældende fra dagen efter købsdagen/bestillingsdagen. Jf. dog pkt. 7. Du kan ikke påberåbe dig fortrydelse efter start af kursus/uddannelse. Efter fortrydelsesrettens udløb refunderes iht. Pkt 8. Betingelser.

Pkt. 10 – Forbehold for ændringer af kurser og uddannelser

Virksomheden Jette Hastrup ApS forbeholder sig ret til at ændre tid, sted, underviser og indhold på foredrag, kurser og uddannelser mv. uden forudgående varsel. Virksomheden forbeholder sig ret til ansvarsfrit at aflyse en aktivitet, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat eller ved underviserens sygdom.

Ved virksomhedens aflysning af kursus eller hele uddannelsen refunderes dit indbetalte kursus- eller uddannelsesgebyr, eller du kan få det overført til et andet kursus eller uddannelse m.v.

Afbrydes en aktivitet midt i forløbet, refunderes kun for de resterende dage.

Pkt. 11 – Elektronisk udstyr

Intet elektronisk udstyr må være til stede i undervisningen. Det må gerne benyttes i pauserne, eller hvis det fremgår, at udstyret er relevant ift. det pågældende kursus eller uddannelse. Ulovlig anvendelse af elektronisk udstyr, herunder optagelse af undervisning, web-møder eller lignende, uden tilladelse kan medføre bortvisning. Det berettiger dig ikke til at få dine penge retur. InnerTrac™ eller andet elektronisk udstyr er ikke indeholdt i prisen på kurser/uddannelser.

Pkt. 12 – På eget ansvar

Firmaet Jette Hastrup ApS og dennes undervisere kan ikke gøres ansvarlig for fysiske/psykiske ulykker i de til undervisningen benyttede lokaliteter og udenoms arealer. Det er dit ansvar ifm. uddannelsen at holde øje med dine ting. Du kan ikke påberåbe dig erstatning for evt. mistede effekter, herunder elektronik, tasker, tøj, smykker mv.

Pkt. 13 – Rettigheder/ophavsret

(c) Alle rettigheder til produkter, workshops, kurser, kursus-/undervisningsmateriale, illustrationer, billeder, varemærker, bøger, foredrag og arrangementer, tekst på hjemmesider tilhører virksomheden Jette Hastrup ApS og/eller dennes samarbejdspartnere. Overskridelse af rettigheder vil medføre retsforfølgelse med krav om erstatning. Ønsker du at videregive eller kopiere dele af materialet, skal du henvende dig til Jette Hastrup.

Gældende fra den 1. maj 2022.

Du kan downloade en kopi af vores handelsbetingelser her