Om Bio-Sundhed®

Bio-Sundhed®

Ordet ”Bio-Sundhed®” er en sammentrækning af ordene biologi og sundhed.

Biologi

Ordet biologi kommer af bio-logi, der betyder ”læren om liv.” Det er den naturvidenskab, der beskriver levende væseners opståen, udvikling, samspil og vekselvirkning med den øvrige natur. Biologien bidrager til menneskets selvforståelse, og hvordan vi er en del af den levende natur. Alle menneskehedens handlinger har indflydelse på alle arter på kloden.

Biologien omfatter bl.a. læren om vores gener og den rolle, de spiller for os. Inden for neurobiologi og neuropsykologi er der læren om hjernen, nervesystemet, vores bevidsthed og mentale liv. Vi er også tænkende væsener med en psyke og en sjæl.

Vi oplever verden, hinanden og os selv. Vi indgår i og forholder os til verden uden for os, og vi gør noget over for verden, hinanden og os selv.

Alle mennesker lever, tænker, bekymrer sig, føler, mærker og dagdrømmer i det mest fantastiske, beundringsværdige og komplicerede system – menneskekroppen! Kropsligt er der en stærk sammenhæng mellem det mentale, psykiske, fysiske og den ydre verden.

Ethvert menneske har bl.a. brug for at få følgende behov opfyldt:

 • Fysiologiske, i form af søvn, hvile og mad
 • Sikkerhed og struktur
 • Kærligheds- og sociale tilhørsforhold
 • Indre følelse af respekt og værdi
 • Muligheden for at være nysgerrige, gøre det bedste vi kan og udvikle os
 • Kontakt til noget større.

Logik

Tilføjer vi bogstavet ´k´ til ordet bio-logi, bliver sidste stavelse til logik. Vores hjerne har en medfødt logisk sans. Vi formår at erkende og se sammenhænge, der karakteriserer verden eller dele af den. Vores logiske sans sætter os i stand til at gennemskue strukturer, og noget der er indlysende.

Når vi arbejder med Bio-Sundhed® og sætter tingene i et højere perspektiv opdager vi, at der er en logisk sammenhæng mellem krop, sind, ånd mv.

Sundhed

Sundhed handler om at have det godt:

 • Kropsligt
 • Psykisk
 • Mentalt
 • Socialt
 • Kulturelt
 • Sjæleligt.

Oplevelsen af at være sund er individuel. Den handler om at være i balance inden for alle ovennævnte områder. Vi kan ikke være sunde alene. Uden social kontakt dør vi. Vi er hinandens sundhed, livskraft og smittende livsglæde, og skal indbyrdes og i fællesskab hjælpe med at opbygge og bevare vores fælles sundhed.

At være sund betyder også at have overskud til at rejse sig i kampen mod utilfredsstillende livsforhold, og at kunne løse problemer på livets vej både individuelt og i samarbejde med andre.

I WHO’s definition af sundhed er der anført tre begreber: 1. legemligt; 2. psykisk og 3. socialt velbefindende. Det er relevant at supplere med kulturelt og sjæleligt velbefindende.

Kultur

Kultur er bl.a. vores vaner, normer og rammer og dermed en bestemt måde at leve på – en fælles livsform, der kan medvirke til, at vi oplever fællesskab og sundhed. Kultur er også læring. Viden er magt, og den skal deles med andre. At være nysgerrig på os selv, andre og samfundet kan medvirke til, at vi har det godt. Det medvirker Eliteterapeut uddannelsen til, for den giver dig metoder, processer og praktisk erfaring, der sætter dig i stand til at hjælpe dig selv og andre mennesker.

Sjælelig sundhed

Sjælelig sundhed er at være bevidst om vores virkelige livsværdier og værdsætte dem. Sjælen er udødelig og forbundet med troen på, at der er en højere mening med livet.

Når vi sætter ordene biologi, logik og sundhed sammen, giver det en naturlig og logisk vej til din sundhed.

Det kan lyde omfattende og svært, det er det ikke. Inden for Bio-Sundhed® har vi valgt at løfte det op i et højere perspektiv (META-perspektiv), hvilket gør det langt nemmere at lære og arbejde med.

  Hvad kan du bruge Bio-Sundhed® til?

  De fleste mennesker har en idé om, at det er en sammenhæng mellem følelsesmæssige, psykiske og fysiske ubehag og kroppens generelle helbredstilstand. Til trods for dette, er der mennesker, der tilsyneladende er mere modtagelige for sygdom end andre.

  Bio-Sundhed® har den teori, at negative følelsesmæssige oplevelser skaber en stressreaktion i kroppen som evt. på længere sigt, kan udvikle sig til sygdom. Vi tænker omvendt; at mange sygdomme ofte skyldes uforløste traumer, der kun er blevet delvist forløst eller slet ikke forløst.

  Stressreaktioner, eller som vi siger, overlevelsesstrategier, er egentlig kroppens forsøg på at beskytte dig mod store følelsesmæssige chok eller overvældelse. Kroppens reaktioner er altså ment som en beskyttelse af dig!

  I vores moderne verden tager vi ofte medicin for at fjerne symptomerne. Vi kan undertrykke kroppens forsøg på at hjælpe os enten ved at sænke stressen eller symptomerne. For en del mennesker er det den perfekte løsning.

  Inden for Bio-Sundhed® mener vi, at ethvert ubehag egentlig er et positivt budskab under den forudsætning, at det traume eller den oplevelse, der har igangsat stressen er forløst både kognitivt og følelsesmæssigt!

  Bio-sundhed® vil lære dig, hvordan kroppen ofte responderer med lidelser, som tit kan spores tilbage til et specifikt traume som, når det bliver fundet, kan forløses eller neutraliseres.

  Enhver person responderer forskellig på den enkelte situation, så derfor kan et traume for én person resultere i fysisk eller psykisk ubehag. For en anden, som oplever nøjagtig det samme, vil det give en helt anden reaktion og intet ubehag.

  Denne viden tog et kvantespring ifm. CT skanning, som kunne fortælle præcist hvilket organ i kroppen, der var involveret, og om organet var i stress- eller genopbygningsfasen.

  Hvad giver Bio-Sundhed® dig svar på?

  En grunduddannelse i Bio-Sundhed® giver dig det store billede ift. dine symptomer, sygdomme og ubehag, og hvor du er ift. din selvhelbredelse.
  Det giver dig fx svarene på:

  • Hvorfor har jeg bestemte symptomer og ubehag?
  • Hvorfor er symptomerne/ubehaget evt. opstået?
  • Hvordan påvirker stress, tanker, følelser og mine omgivelser mit ubehag?
  • Hvilke begrænsende overbevisninger har jeg om mit ubehag?
  • Hvad kan jeg gøre for at ubehaget ikke udvikler sig yderligere?
  • Hvilke behandlinger er bedst for mig? Konventionelle, alternative eller en kombination?
  • Hvilke livsstilsændringer kan hjælpe mig til at få det bedre?
  • Hvor skal jeg beslutte mig for at sætte ind ift. kost, krop, hvile og motion? Det kan være meget små tiltag, der er særdeles effektive.
  • Hvilke tiltag kan jeg evt. gøre i mit fysiske miljø, så jeg føler mig hjemme og godt tilpas?
  • Hvilke positive tanker kan hjælpe mig til at have det godt?
  • Hvilke åndelige tiltag kan jeg iværksætte, der støtter mig i min selvhelbredelsesproces?
  • Hvilke tiltag kan jeg gøre inden for alle neurologiske niveauer?

  Bio-Sundhed® – Et analyseværktøj

  Bio-Sundhed® er et analyseværktøj, hvor vi ser på det hele menneske. Det indeholder to dele:

  • En analyse, der giver indsigt i, hvorfor kroppen reagerer som den gør. Din krop er en kompliceret intelligent bio-logisk mekanisme, der gør sit bedste i enhver given situation for at komme i balance og overleve. Analysen hjælper med at finde ud af, hvad kroppen vil fortælle dig.
  • En udviklingsplan for hvilke tiltag du kan iværksætte for at øge din vitalitet og have et optimalt liv ift. det, vi har arbejdet med i analysedelen.

  Det er vigtigt at vide, at Bio-Sundhed® ikke er behandling!

  Efter analysen kan besluttes hvilke behandlingsmæssige tiltag, der er relevante ift. det, vi har analyseret os frem til! Det er altid klienten, der afgør dette.

  Formål

  • At give indsigt.
  • At skabe sammenhænge mellem det psykiske tema – det traume klienten har været udsat for – og det ubehag klienten har, uanset om det er fysisk eller psykisk.
  • Så vidt muligt at finde årsagen til personens psykiske/fysiske og mentale ubehag.
  • At se tingene i et højre perspektiv, finde det, der er bag ved (META perspektiv).
  • At benytte den logik og de biologiske naturlove, der er inden for sundhed (biologisk).
  • At se det hele menneske, og forstå den måde personen interagerer med omgivelserne. 

  Hvad får du?

  • Viden om, hvordan traumer og konflikter kan være en del af årsagen til fysisk og psykisk sygdom.
  • Viden om, hvordan kroppens iboende intelligens kan hjælpe dig med at overleve.
  • En forklaring på forholdet mellem din krop, tanker, adfærd, sociale relationer, overbevisninger og ubevidste strategier mv.
  • Faserne stress og regeneration og deres betydning ift. dit ”ubehag”.
  • En forståelse af kroppens nuværende og naturlige bio-logiske sundhedsprocesser.
  • Et analyseværktøj, der gør det lettere at finde de følelsesmæssige årsager til personens symptomer.
  • Du lærer at udarbejde en Bio-sundhedsplan, der har til formål at bevidstgøre dig om, hvilke tiltag du kan gøre, som støtter dig i at have en krop og et sind, der er i balance.
  • Bio-sundhedsanalyse i kombination med InnerTrac™, som er kongevejen til hurtigst muligt at finde hvilket traume, der evt. kan have medvirket til de symptomer og ubehag du har, så traumet kan forløses med META-EFT®, Hologrammiske eller spirituelle processer.

  Kombinationen af META-EFT®, Bio-Sundhed®, Spirituel Technology, Hologrammiske processer og InnerTrac™ giver os fantastiske muligheder for at være skarpe ift., hvad krop og sind fortæller os og forløse de traumer og konflikter, der evt. har sat processen i gang.