Om META-EFT®

Udviklingen af META-EFT®

I afsnittet beskrives baggrunden for udviklingen af META-EFT® og uddannelsen til Eliteterapeut.

Tankefeltterapi (TFT) og Roger J. Callahan

Tankefeltterapi (TFT) er grundlagt og udviklet af Roger J. Callahan. Han blev uddannet ved University of Michigan og fik sin ph.d. i klinisk psykologi ved Syracuse University. Han benyttede i mange år traditionelle terapiformer og var ikke specielt tilfreds med resultaterne, trods langvarige behandlinger af klienterne. Han blev på et tidspunkt interesseret i kinesiologi, der arbejder med kroppens meridianbaner.

Mary og en fobi for vand!

I 1980 behandlede Roger Callahan en kvinde, Mary, der led frygteligt af vandskræk. Han havde behandlet hende i 1,5 år uden de store resultater. Mary fortalte, at hver gang hun forestillede sig eller var i kontakt med vand, så fik hun ubehagelige kropsfornemmelser i maveregionen. Callahan vidste, fra kinesiologien, at mave meridianbanen løber lige under øjet. Mens Mary tænkte på sin frygt og mærkede den ubehagelig følelse i maven, bankede Callahan bl.a. let på et punkt 2 cm under Marys øje, og frygten for vand forsvandt. Mary har ikke haft sin fobi for vand siden.

Roger Callahan fortsatte med at udforske kombinationen af traditionel psykoterapi og det at banke på meridianbanernes endepunkter forskellige steder på kroppen. Han udviklede forskellige bankesekvenser (opskrifter), afhængigt af, hvilket problem der skulle bearbejdes.

Callahan opdagede, at mange følelsesmæssige ubehag kunne behandles med tankefeltterapi (TFT), f.eks. traumer, fobier, angst, tvangstanker, depression mv. Smerter kunne reduceres eller helt forsvinde.

Roger Callahan har beskæftiget sig i mere end 30 år med TFT. Han har udgivet adskillige bøger, f.eks. ’Tapping the healer within’. Titlen indikerer, at med tapping styrker vi kroppens og sindets egen helbredelsesproces.

Med tapping opløser vi de negative energier, stressresponsen, der er årsag til ubehaget, de negative følelser og smerterne. Du føler dig rolig, fredfyldt og let. Frigivelsen af energi er en del af din selvhelbredelsesproces. 

  Gary Craig og Emotional Freedom Technic (EFT)

  Gary Craig var elev hos Roger Callahan. Han opdagede, at én ”opskrift” er nok. Det væsentlige var, at der blev tappet og frisat bunden energi.

  Han både skabte en forenklet opskrift og raffinerede den. Han kaldte den i 1995 for ”Emotional Freedom Techniques” på dansk Emotionel frihedsteknik – EFT.

  Gary Craig har gjort meget for at udbrede og etablere et miljø omkring EFT og har dokumenteret det ene tilfælde af selvhelbredelse efter det andet.

   Googler du ’Emotional Freedom Techniques’, ’EFT’ eller ’tapping’ efterfulgt af et fysisk eller psykisk problem, som du har, vælter det frem med anbefalinger fra klienter, der har fået hjulpet sig selv ved at benytte EFT. I dag kalder Gary Craig det i øvrigt for ”Optimal EFT™”.

   EFT er som nævnt udbredt i hele verden. En rejse, der startede på baggrund af TFT, der i dag er mere end 35 år gammel, og akupunktur, som er flere tusinde år gammel. Det anvendes til alt muligt og med gode resultater i op til 90 % af tilfældene. EFT’s videnskabelige og psykologiske grundlag er i dag bekræftet, og der foregår en stadig forskning under den paraply, der hedder ’energipsykologier’.

   Efterfølgende har Gary Craig udviklet ”The Unseen Therapist”, der er en proces, hvor der arbejdes med indre spirituel selvhealing.
   Jette Hastrup deltager hver 14. dag i Gary Craigs webinarer med ”The Unseen Therapist” og Optimal EFT™.

    Respekt for ’værktøjet’

    Selv om tapping er let at lære, skal vi også have respekt for teknikken. For når vi arbejder med erindringer, der er traumatiske, så kan den ene oplevelse være så traumatisk, at det for personen handler om liv og død, og for en anden handler det om, at din far har skældt dig huden fuld, fordi du har lavet noget som barn, som ikke var tilladt. Værktøjet er det mindste. Det er din kontakt med klienten og dennes ønske om forandring, der er altafgørende.

    Tron Enger og META-EFT®

    Tron Enger har skabt endnu en overbygning og videreudvikling af EFT.

    Navnet EFT blev for nogle år siden ændret af Tron Enger til META-EFT®.

    META betyder niveauet over eller udover. EFT er en forkortelse for ’Emotional Freedom Techniques’ – også kaldet tapping. Så ordet betyder: Niveauet over EFT.

    Det skete, fordi vi – inden for META-EFT® – har valgt at steppe flere niveauer op – at se tingene i et højere perspektiv.

    Det gør det nemmere at arbejde med det hele menneske. Det giver et større overblik, og en mere helstøbt bearbejdning af klienternes udfordringer.

    Ud over det følelsesmæssige inddrager vi også begrænsende overbevisninger, ubevidste strategier, det adfærdsmæssige, det mentale, det fysiske, det sociale, det spirituelle og andre væsentlige områder, når vi bearbejder enhver form for fysisk og psykisk ubehag eller egentlig sygdom.

    META-EFT® er udviklet på baggrund af Tron Engers 40  års erfaring, omfattende uddannelser og mere end 6.000 klienter.

    META-EFT® er en syntese af praktisk og teoretisk viden, som er meget værdifuld for gode terapeuter og deres behandling af klienterne.

    Du vil også lære at finde traumer, som du er påvirket af, og som ligger langt tilbage i tiden, måske mange generationer tilbage. Du vil kunne hjælpe klienter med at forløse traumer som faktisk ikke er klientens egne, eller det man kalder mis-ownership eller fejl-ejerskab.

    I tillæg vil du lære at forløse traumer eller oplevelser, hvor andre personer også har været involveret, det vi kalder hologrammisk behandling. Dvs. at du forløser traumer, hos alle der har været involveret i oplevelsen.

    Det vigtigste er, at du lærer metoder, der også forløser den kognitive del af traumet, i form af ubevidste strategier og overbevisninger og ikke kun den følelsesmæssige del af oplevelsen.

    Processerne er hentet fra Zivorad Slavinskis metoder samt Ability1Group i København. I tillæg vil du lære mindre kendte metoder, der er med til at kvalitetssikre dit arbejde, og hjælpe klienten med at forløse den kognitive del af traumerne.

    Jette Hastrup og META-EFT Danmark®

    I 2018 skete der et vendepunkt i mit liv. Min gode veninde lokkede mig på kursus hos Tron Enger. Jeg blev overtalt med ordene: ”Du skal opleve Tron, han har en enorm teoretisk viden, mange års praktisk erfaring, og han kan skabe en sjælden unik kontakt til klienterne.”

    Jeg er utroligt nysgerrig, og jeg har været på utallige uddannelser og kurser. Jeg elsker både at lære noget nyt og at lære fra mig. Det, der egentlig lokkede, var den unikke klientkontakt, og at jeg kunne lære at anvende InnerTrac™.

    Jeg er, ligesom Tron Enger, uddannet hos bl.a. EFT Master Trainer Karl Dawson og har arbejdet med energiterapier siden 2014. Jeg må indrømme, at som psykoterapeut med dengang 18 års erfaring, skulle der meget til for at imponere mig.

    Fra 2018 og til nu har jeg deltaget i Tron Engers uddannelse til Eliteterapeut i Danmark, Norge og Spanien. Jeg har deltaget i mere end 150 webinarer og gør det stadig.

    Uddannelsen til Eliteterapeut har betydet et enormt løft for mig og ikke mindst mine klienter. Bl.a. fordi det er en integreret uddannelse – med det bedste af det bedste! 

    Jeg er hver eneste dag taknemmelig for, at min veninde fik skabt et møde med Tron Enger. Jeg fik forløst et af mine store traumer.  Vi fandt en kerneoverbevisning, der havde skjult sig i ly af andre overbevisninger, og Tron Enger, afslørede med anvendelse af InnerTrac™, at det var den forkerte kerneoverbevisning, for den var nemlig ikke min! Det var et fantastisk kursus med en unik klientkontakt. Det viste sig senere også at blive starten på et professionelt samarbejde med Tron Enger.

    Jeg tænkte tit:  are alle behandlere i Danmark kunne få mulighed for at få dette enorme løft af indsigter, viden og praktisk erfaring.

    Kort sagt: En dag så vi hinanden i øjnene og sagde: – Skal vi? For hvis alle bare vidste, hvad vi ved, så…

    Det blev starten på META-EFT Danmark® samt uddannelsen til Eliteterapeut

    Når vi dygtiggør os, sker det på grundlag af forudgående viden. Når vi er nysgerrige, innovative og stiller spørgsmål, finder vi nye måder at viderebygge fundamentet på. Det er sket med META-EFT Danmark® og uddannelsen til Eliteterapeut.

    Tron Enger har min dybeste respekt og anerkendelse. Det han kan teoretisk, praktisk og den respektfuldhed og hjertelighed han møder både studerende og klienter med, er forbløffende. Det, han kan, er helt unikt. Jeg mødte i 2018 en af giganterne i branchen, som havde udviklet og sammensat noget nyt.

    Du har nu mulighed for det samme!

    På skuldrene af giganter ser vi længst!

    Med uddannelsen til Eliteterapeut får du mulighed til at se både op og langt.