Klientkontakt

Excellent kommunikation – 100%

 • Opdager du de meget fine kritiske detaljer og forandringer i klientens nonverbale sprog?
 • Lytter du indgående?
 • Formår du – sansemæssigt – på alle måder at matche klienten?
 • Driller din indre selvsnak dig – så du mister værdifuld kontakt med klienten?
 • Har du dit hjerte med?
 • Tør du være der for klienten, når vedkommende har det værst?
 • Er du nysgerrig på klienten som et medmenneske?
 • Kan du elegant lede klienten til bevidstgørelse og forløsning af psykologiske udfordringer?

Indledning

En dyb, empatisk og respektfuld kontakt er altafgørende for enhver forandring.

At se, høre, mærke, føle og opfatte alle dimensioner af et menneske generelt og i særdeleshed i en terapisession er essentielt.

Uanset om vi anvender fysisk berøring i form af META-EFT®, lettere trance, samtaleterapi eller hjælper klienten med spirituelle processer til forløsning af traumer, sker der en gensidig energimæssig udveksling mellem dig og klienten.

Når vi bevidst skærper nærværet og lægger vores egen Model af Verden til side, føler klienten sig tryg. Vi indvies i deres hemmeligheder, udfordringer og ser når lyset atter skinner i deres øjne. Vi fik tilladelse til at hjælpe og det magiske skete.

Du lærer

Nonverbalt sprog

 • Din Model af Verden og dit nervesystem
 • Kropssprogets mange fine nuancer og facetter
 • Matche, følge og lede
 • Tanker, følelser og emotioner
 • Ankring, fejl- og sikkerhedsankring.

Opfattelsespositioner

 • Nøglen til en succesfuld samtale
 • Fire forskellige opfattelsespositioner
 • Fordele og ulemper
 • Er dine positioner for stærke/svage?
 • Hvilken position er du mest i, og hvad gør det ift. din kommunikationsform?
 • Er du fleksibel og i stand til at skifte position?

Processer i dit indre Hologram

 • Hvordan bærer du dig ad med at tænke?
 • Sansemodaliteter
 • Submodaliteter
 • Associeret eller dissocieret?
 • Indre spændende dele og kommunikation med dem.

Verbalt sprog

 • Sproget og igangsætning af personlig udvikling og forandringer
 • Sproglige forudsætninger og reframing
 • Spørgsmål – Negative og positive effekter af HV-spørgsmål
 • Negationer i sproget
 • Glemte du at sige tak? Det har konsekvenser.

Bevidsthed på din nuværende måde at kommunikere på, og udvikling af dine kommunikationsevner til eliteniveau, sker på alle moduler.

Du lærer meget mere om kommunikation på de øvrige moduler af uddannelsen til Eliteterapeut. 

Forudsætninger

Du skal enten have erfaring som behandler eller have et excellent menneskekendskab og et intenst ønske om at have klienter fremover.  

Eliteterapeut

Modul A er en obligatorisk del af uddannelsen til Eliteterapeut.

Eksamen

 • Skriftlige opgaver i kommunikation.

Modul A

Undervisere

Tron Enger

Underviser og grundlægger af Eliteterapeut uddannelsen.
Erfaringer med klienter siden 1983. Hjulpet mere end 6.000 klienter over hele verden. Omfattende kompetencer i alt, hvad der undervises i på uddannelsen.
Tron underviser på letforståeligt norsk og forstår alt dansk. 

Gå til CV

Jette Hastrup

Underviser på Eliteterapeut uddannelsen.
Undervist i mange år. Hjulpet over 3.000 klienter gennem 23 år. Uddanner mig kontinuerligt. Jeg beskæftiger mig med det beste jeg ved: at lærer andre noget nyt og psykoterapi. Underviser på dansk. 

Gå til CV